Verkeersouders

Omdat we de kinderen en u als ouders/verzorgers graag een (verkeers-)veilige schoolomgeving willen bieden, kent de O.G. Titus Brandsma  “verkeersouders” .
Deze groep bestaat uit een vaste rots in de branding;  Brenda van den Berg. De nieuwe leden sinds dit voorjaar zijn: Petra Luijerink,  Marlous Weghorst en Henri Polman.
De groep wil daar waar het in haar mogelijkheid ligt, samen met ouders en school, de verkeerssituatie rondom school verbeteren en de kinderen leren op een veilige manier om te gaan met verkeer.

Een aantal doelstellingen van de groep verkeersouders zijn:

  • Informatie verstrekken aan ouders en kinderen, dit samen met de school
  • Activiteiten organiseren zoals een wandelexamen, een bandenplakwedstrijd en andere educatieve verkeersgerelateerde zaken
  • Contacten onderhouden met verkeersouders van andere basisscholen uit de gemeente
  • Contacten onderhouden met gemeente, politie en ouders
  • Het signaleren van knelpunten en werken aan oplossingen

Wij en alle ouders tezamen, zijn met elkaar verantwoordelijk om voor onze kinderen een verkeersveilige schoolomgeving te creëren.

Op school is Trudy Beyerinck het aanspreekpunt voor de werkgroep verkeersouders. U kunt haar mailen (t.beyerinck@titusbrandsma.nl ).